Skip to content

Persbericht – Wageningen, 1 juni 2022

Oprichtingsvergadering Producenten Organisatie Eiwitboeren van Nederland

De eerste bijeenkomst en Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Producenten Organisatie (PO) Eiwitboeren van Nederland zal plaatsvinden op woensdag 8 juni 2022 van 15.00-16.30 uur met een borrel na afloop op de Ekoboerderij De Lingehof, Hemmensestraat 17 te Randwijk.

 

De middag is opgedeeld in drie delen:

A) 15:00 uur: Aanleiding: voor alle vlinderbloemige eiwittelers en geïnteresseerden in Nederland

 • Presentatie en discussie: Aanleiding oprichting van de Producenten Organisatie Eiwitboeren van Nederland: Henk Janknegt- voorzitter PO Eiwitboeren van Nederland a.i.
 • Informatie over producentenorganisaties – Maria Litjens – Expert producentenorganisatie vorming
 • Green Deal Vlinderbloemige eiwitten – Jeroen Willemsen, Foodvalley NL

B) 15:45 uur: Algemene ledenvergadering: alleen voor leden van de PO Eiwitboeren van Nederland.

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag van de oprichting
 4. Presentatie van de kosten van oprichting
 5. Begroting
 6. Bestuurssamenstelling
 7. Status en actiepunten PO Eiwitboeren van Nederland
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

C) 16:30 uur: Aanbieding Cadeau Eiwitboeren van Nederland – Jolijn Zwart-van Kessel, Foodvalley NL
Borrel met eiwithapjes.

Over de Eiwitboeren van Nederland

De PO Eiwitboeren van Nederland is opgericht door de NAV en wordt ondersteunt door Foodvalley NL. De Eiwitboeren van Nederland is een onafhankelijke organisatie met een eigen bestuur en statuten. Zij bundelt kennis en krachten van telers van vlinderbloemige eiwitgewassen. Door samenwerking heeft de Eiwitboeren van Nederland een sterkere onderhandelingspositie en kan betere contractvoorwaarden en prijzen krijgen. Ook is de organisatie interessant voor grote afnemers en eindaanbieders zoals supermarkten en cateraars om samen als telers een groter volume van plantaardige eiwitten te leveren. Daarnaast delen de leden van PO Eiwitboeren van Nederland praktische zaai-, teelt- en oogstervaringen en stellen een onderzoeksagenda voor de komende jaren op.

Daarnaast delen de leden van PO Eiwitboeren van Nederland praktische zaai-, teelt- en oogstervaringen en stellen een onderzoeksagenda voor de komende jaren op. Vanuit deze rol is de PO ook betrokken als partner bij de op handen zijnde Green Deal Eiwitrijke Gewassen.

Wordt ook lid van de Eiwitboeren van Nederland!

Meld u aan voor 8 juni en beslis mee over de bestuurssamenstelling en begroting. De kosten om lid te worden bedragen voorlopig €100,-per jaar. Schrijf u in.

Meld u aan voor de vergadering

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de vergadering?

Nadere informatie

Voor nadere informatie:
Henk Janknegt, voorzitter a.i.:
info@eiwitboeren.nl,
tel. 06-54216527