Skip to content

Meld je aan!

Om maximale invloed te hebben op prijs- en volumeontwikkeling, zo veel mogelijk praktische ervaringen te delen, mede sturing te geven aan gewasonderzoek, is het van belang dat we met velen zijn. We zijn al met 40, op naar de 50: Word dus snel lid! De voorlopige contributie bedraagt 100 euro per jaar, deze wordt jaarlijks definitief vastgesteld tijdens de ledenvergadering.

Voordelen

Enkele voordelen voor jou, teler of toekomstig verbouwer van vlinderbloemigen voor humane consumptie, op een rij:

  • Een eerlijker prijs
  • Een praktische vraagbaak en informatiebron
  • Een gesprekspartner richting overheden. De boer aan het roer!
  • Een onderzoeksagenda die aansluit bij onze behoeftes

Meld je aan!

Met het invullen van dit lidmaatschapsformulier (pdf) geef je kenbaar je te willen aansluiten bij de Eiwitboeren van Nederland. We nemen vervolgens contact op om het lidmaatschap samen te bevestigen.

Of vraag om meer informatie: