Skip to content

Kansen voor de eiwittteelt groter dan verwacht

In een reurige maar zeer stemmige hal van de Brabanthallen vond op 18 januari 2024 alweer de 4e dag plaats van de Biokennisweek. De Eiwitboeren van Nederland waren uitgenodigd door Triodos Bank om een workshop te geven over de waardecreatie van de Nederlandse Eiwitteelt. De sprekers verzamelden bij de mooie stand van Triodos Bank voor de entree, waar ze een warm welkom werden geheten met koffie, thee en een koekje. Het gaat om Anna van der Bijl, kikkererwten teler uit Tollebeek, tevens bestuurder van de  Eiwitboeren van Nederland en ook Joep Jeuken van GAOS, biologische boer uit Swifterbant.

 

Steun voor de teelt

Doel van de workshop was om met de deelnemers de kansen van de eiwitteelt te bespreken en een kansenkaart te maken. Gastheer Paul Kortekaas legde uit waarom Triodos Bank dergelijke ontwikkelingen steunt. “Wij voelen als bank in ons contact met telers niet de ruimte om te adviseren over hun bouwplan en dus te suggereren om  een nieuw gewas op te nemen zoals een vlinderbloemige”. Wat wij wel kunnen doen is initiatieven als de Eiwitboeren van Nederland steunen in hun aanpak en ambitie, zodat zij andere telers kunnen inspireren”. En op bredere schaal steunen wij ook andere ontwikkelingen die de eiwittransitie verder brengen vanuit de biologische landbouw.

 

Joep Jeuken, biologisch lupine teler vertelde dat hij met zijn vader is gestart met lupine enkele jaren geleden als tegenwicht tegen de onduurzame overzeese soja import. Twee jaar heeft hij op 1 -1,5 ha geëxperimenteerd met lupine. Een teelt die gevoelig is voor extreme weersomstandigheden en waar het aantal rassen geschikt voor humane consumptie beperkt is. Voor 2024 twijfelt Joep over het opnieuw inzaaien van lupine, maar hij werd wel enthousiast van het verhaal van Anna over de kikkererwten teelt. Mede ook omdat kikkererwten al enigszins zijn ingeburgerd in de Nederlandse eetcultuur, terwijl een Nederlander nog geen idee heeft wat hij met een lupine boon moet doen. 

Kansenkaart

Na een mooi gesprek met en tussen Joep en Anna ging de zaal onder leiding van moderator Zsuzsan Proos, voedingskundige en programma coördinator bij de Eiwitboeren, aan de slag met een kansenlijst. Het resultaat is een enorme verrijking van het huidige verhaal van de Eiwitboeren. Allerlei tips en suggesties werden gegeven voor de boodschap van de eiwitteelt: het draagt bij aan de gezondheid van de mens door de hoogwaardige eiwitten (30-40 g/100g). Het heeft een positieve invloed op de bodemstructuur en biodiversiteit, en de teelt vraagt nauwelijks inputs. Voor boeren betekenen de extra gewassen een spreiding van risico’s. Mensen met speciale behoefte aan eiwit zoals sporters, ouderen, mensen die herstellen van een ingreep of ziekte kunnen prima aansterken met deze plantaardige eiwitten. Tenslotte was de zaal van mening dat we zo snel mogelijk de consument moeten leren hoe met deze bonen te koken, maar zeker ook de jonge koks in hun opleiding de waarde en toepassing van dit hoogwaardige ingrediënt mee te geven. 

Inschrijven

Gastheer Paul Kortekaas vroeg vervolgens aan Anna van der Bijl om aan te geven wat de Producenten Organisatie Eiwitboeren van Nederland inhoudt en waarom je lid zou moeten worden. “De producentenorganisatie is erkend door het ministerie van LNV en mag zelf afspraken maken in de markt, legt Anna uit. “Dat is interessant omdat je dan een sterkere positie kunt opbouwen en steviger kunt onderhandelen over onder andere prijzen”. Een beter verdienmodel voor de boer is een belangrijk argument om lid te worden geeft Anna aan. Ook zien we dat de teelt in Nederland nog verder ontwikkeld moet worden, we proberen daar als PO de juiste partijen voor bij elkaar te brengen.

Ben je nog niet overtuigd? Hier nog een aantal aanvullende reden om je nu in te schrijven:

  • Speelt in op een opkomende marktvraag naar meer plantaardige eiwitten van NL bodem
  • Helpt bedrijven en organisaties te voldoen aan regelgeving waarbij bedrijven over footprint en andere duurzame indicatoren moeten gaan rapporteren
  • Helpt agrarische ondernemers bij praktische teeltinformatie.
  • Een producentenorganisatie versterkt de positie van de telers in Nederland
  • En biedt kansen om een goed verdienmodel op te bouwen 
  • Een groter aandeel eiwitgewassen in de teelt, draagt bij aan de bodemkwaliteit en gezondheid van de Nederlandse landbouw bodems en vergroot de biodiversiteit van gewassen in de Nederlandse landbouw.