Skip to content

Persbericht – Zeewolde, 21 maart 2024

Eiwitboeren worden een hak gezet

Telers van peulvruchten op Nederlandse bodem, verenigd in de producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland, zijn onlangs geconfronteerd met flinke prijsverlagingen voor de kidneybonen, bruine bonen en kapucijners die geteeld worden voor welbekende verwerkers voor de Nederlandse markt. Voor de kidneybonen gaat het maar liefst om een prijsdaling van 24% t.o.v. 2023. Voor de bruine boon en de kapucijners is dit respectievelijk 17% en 13%.

Waarom?
De afnemers verschuilen zich achter de wereldwijde graanprijs en laten de prijsvorming van peulvruchten van Nederlandse bodem hierdoor bepalen.
Maar waarom? Een graankorrel is toch geen kidneyboon?  Een andere afzetmarkt, andere voedingswaarden en bovendien een hele andere teelt. Reden genoeg dus voor de Eiwitboeren van Nederland om deze ‘spelregel’ in de huidige voedselketen onder de loep te nemen en een positie in te nemen op dit vraagstuk die aansluit bij onze visie op waarde creatie.

Waardecreatie!
Plantaardige eiwitten van Nederlandse bodem leveren een essentiële bijdrage aan de verduurzaming van ons landbouwsysteem. De teelt draagt bij aan een toename van de biodiversiteit, een beperking van de CO uitstoot en een reductie van stikstof input. Kortom een bijdrage aan een toekomstbestendige agrarische sector en daarmee meer duurzame producten in de schappen van de supermarkten. Uit onderzoek blijkt bovendien dat ook de consument waarde hecht aan een Nederlandse herkomst van peulvruchten uit oogpunt van duurzaamheid, het steunen van de Nederlandse boer en de bijdrage aan hun gezondheid.

Het belang van de teelt van deze gewassen op Nederlandse bodem is dus overduidelijk en wordt door de Eiwitboeren van Nederland zichtbaar gemaakt via haar beeldmerk. Echter dit belang kan alleen (blijvend) bereikt worden als de inspanningen die de telers daarvoor leveren voldoende financieel gewaardeerd worden door de afnemers.

De producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland is van mening dat de fundamentele bijdrage van deze eiwitrijke gewassen aan duurzaamheid het rechtvaardigt dat de prijsvorming  van deze gewassen niet in de slipstream van de dalende graanprijzen mee gezogen worden. De Nederlandse peulvruchten zijn toe aan een eigen prijsnotering! En dat kan omdat de teelt van plantaardige eiwitten op Nederlandse bodem kansen met zich mee brengen voor de hele keten. Het bestuur van de Eiwitboeren van Nederland nodigt daarom ketenpartijen en overheden uit om in gesprek te gaan om samen de vlinderbloemigen van Nederlandse bodem weer te laten vliegen.  En voor alle telers is onze boodschap: samen staan we sterk!

Noot voor de pers

Voor nadere informatie
Anna van der Bijl – Externe Relaties
info@eiwitboeren.nl