Skip to content

Over de Eiwitboeren van Nederland

Telers van plantaardige eiwitgewassen hebben een producentenorganisatie opgericht: de Eiwitboeren van Nederland! 
Samen willen we deze vlinderbloemigen van eigen bodem weer laten vliegen!

Van vroeger..

In 1951 werd er op Nederlandse bodem ruim 35.000 hectare peulvruchten geteeld en werd er door de Nederlandse consument ruim 20.000 ton peulvruchten per jaar gegeten. Peulvruchten van eigen bodem werden gezien als voedzaam en smakelijk. 

Destijds brak de ‘Peulvruchten Studie Combinatie’ een lans voor de peulvruchten van eigen bodem door de teelt, de verwerking en de handel te bevorderen en de consumenten voor te lichten over de voedingswaarde, bereiding en het gebruik. 

Naar nu...

Anno 2020 worden er nog maar beperkt peulvruchten geteeld, ruim 4.000 hectare. Daarom hebben de Eiwitboeren van Nederland zich verenigd in een producentenorganisatie. Gesterkt door een nationale eiwitstrategie ‘Samen naar 50-50 in 2025, de in 2022 getekende Bean Deal en een opgaande consumententrend om meer plantaardig en duurzaam te willen eten, gaan de Eiwitboeren van Nederland ervoor zorgen dat peulvruchten van Nederlandse bodem weer de waardering krijgen die ze verdienen. Omdat ze goed zijn voor de boer, de bodem, de biodiversiteit en de burger! 

Onze missie

Onze missie is om de teelt, productie en consumptie van vlinderbloemige (droog te oogsten) peulvruchten van Nederlandse bodem te laten vliegen. 

Voor de boer, voor de bodem en biodiversiteit en voor de burger! 

Onze visie

We versterken de economische positie van de Nederlandse Eiwitboeren in de plantaardige eiwitketen omdat we een serieuze gesprekspartner zijn met als doel een toekomstbestendige verkoopprijs voor onze leden. We dragen bij aan een klimaatpositieve inkoopstrategie van afnemers , geven transparante informatie aan afnemers en consumenten. Met het bevorderen van een integrale onderzoekagenda vergroten we de teeltkennis en de opbrengst. Dankzij deze activiteiten en samenwerkingen stimuleren we de teelt, productie en consumptie van vlinderbloemige peulvruchten. 

Foodvalley NL bracht begin 2021, samen met Ekoboerderij de Lingehof, Proeflab Wageningen en de Taskforce Korte Keten, de eerste eiwitboeren samen. Dit heeft geleid tot samenwerking met de NAV en in medio 2022 tot de oprichting van de PO Eiwitboeren van Nederland.