Skip to content

Nederlandse veldbonen vinden hun weg naar Cosun Protein

Cosun Protein en Eiwitboeren van Nederland hebben vandaag een intentieverklaring getekend voor de afname van veldbonen van leden van de Eiwitboeren van Nederland. Het betreft een pilot project waarbij Cosun Protein deze bonen gaat verwerken tot een hoogwaardig eiwit ingrediënt (Tendra®). Een mooie stap voorwaarts om te onderzoeken hoe we de teelt van vlinderbloemigen op Nederlandse bodem weer kunnen laten groeien. 

Ruim 20 leden van de Eiwitboeren van Nederland gaan het komende teeltseizoen zomerveldbonen leveren aan Cosun Protein. Het doel van de samenwerking is om de teelt en verwerking van Nederlandse veldbonen te vergroten en gezamenlijk waarde te creëren voor de uiteindelijke afnemers. 

Thijs Bosch, directeur Cosun Protein: “Cosun Protein wil de komende jaren in een pilotproject onderzoeken of de Nederlandse veldbonenteelt potentie heeft voor zowel het bedrijfsmodel van Nederlandse akkerbouwers als ook voor Cosun Protein als producent van plantaardige eiwitten. Een goede samenwerking met de telers die eiwitrijke gewassen verbouwen is daarbij voor Cosun van groot belang. We zijn dan ook blij dat we deze samenwerking kunnen aangaan in de vorm van deze pilot via de producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland.”

De Eiwitboeren zijn trots op deze samenwerking en kijken uit naar een toekomst waarin we samen een bijdrage leveren aan een duurzame toekomstbestendige landbouwsector. Deze pilot sluit volledig aan bij de unieke waardegedreven visie van de Eiwitboeren van Nederland. Henk Janknegt, voorzitter van de producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland: “de Nederlandse teler kan zich onderscheiden met ons beeldmerk. Er is vraag naar duurzaam geteelde producten van Nederlandse bodem en het is aan de eiwitboer om deze tot waarde te brengen in de markt met als gevolg een economisch en ecologisch verdienmodel”. 

Ontdek hier meer over Cosun Protein.
Wil je meer weten over deze pilot? Neem dan contact op met de Eiwitboeren van Nederland.